O závodě

Místo závodu:Travnaté hřiště v Praze Běchovicích, na konci ulice "Za poštovskou zahradou".
Zahájení: 21. září 2019, v místě závodu v 8,45 hod.

Povolení startu

Závodníci startují na základě přihlášky, odeslané pomocí on-line formuláře, hromadné přihlášky
nebo se přihlásí na místě.

Kancelář závodu

Bude otevřena od 7,45 hod. v prostorách školní družiny u hřiště a uzavřena 30 minut před startem příslušné skupiny věkových kategorií. Zde budou vydána čísla dosud nepřihlášeným závodníkům. Čisla pro předem přihlašené děti budou k dispozici u vedoucích kategorií, které poznáte podle rozlišovacích vest s nápisem Mladé Běchovice.

Startovné

Z D A R M A

Námitky

Podává vedoucí závodníka do 15 minut po vyhlášení výsledků a doloží je vkladem 50 Kč, které při záporném projednání propodají pořadatelům.

Důležité upozornění!

Kategorie Naděje I může mít na trati jednoho doprovázejícího.
Závodníky Kategorie Naděje II a III může jeden dospělý doprovodit pouze na startovní čáru!

Doprava

Autobusy 250, 209, 221, 109 a 163.
Sledujte aktuální dopravu do zastávky Běchovice

Doporučujeme využít vlakovou zastávku Běchovice-střed, která je 300 metrů od hřiště.

Pro osobní auta je připraveno záchytné parkoviště.
Počítejte s větší časovou rezervou po zaparkování!!

Přihláška musí obsahovat:

  • Celé jméno dítěte
  • Rok narození
  • Adresu bydliště
  • Doporučujeme:
  • Telefonický nebo e-mailový kontakt

Využijte on-line přihlášení:

Hromadnou přihlášku můžete zaslat

na e-mail: jan.jech@mladebechovice.cz

Elektronické přihlášky budou uzavřeny
20. září 2019
v 17.00 hodin.

Informace:

E-mail: jan.jech@mladebechovice.cz
Telefonicky: 606 481 222Sponzoři


Počítadlo.cz