Historie závodu

Závod Mladé Běchovice byl založen na námět ředitele školy Jana Renčína a byl uspořádán TJ Sokol Běchovice II a za vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy. Prvního ročníku se zúčastnilo 168 běžců, převážně z Běchovic a okolí.

Trať závodu byla vyměřena na silnici směrem na Horní Počernice, která proto nyní nese jméno závodu. Závodníci zdolávali, stejně jako běžci velkých „Běchovic“, sbíhání z kopce od výzkumných ústavů a cílovou rovinku v kopečku směrem k Českobrodské silnici.

V té době ještě nebyl tak velký provoz na silnici a bylo možné ji v průběhu jednotlivých závodů uzavřít. Do Běchovic se pravidelně sjíždělo kolem 300 závodníků.

Desátý ročník byl mimořádný nečekanou účastí téměř 600 dětí. To už přibyly i náborové běhy pro menší děti, které běhaly na travnatém hřišti.

Obrovský nárůst dopravy, znečištěná vozovka pod mosty a velký zájem o závod donutil pořadatele přemístit tratě mezi rodinné domky. Cíl byl na křižovatce ulic Výjezdová – Na Spáleništi.

Po dalších několika letech se v Běchovicích začala budovat kanalizace a tak došlo k dalšímu přemístění závodu. Pořadatelé se rozhodli využít fotbalového hřiště, na kterém vyznačili běžecký ovál. Toto místo závodu je zatím považováno za nejlepší. Nejenže mohou diváci sledovat celý průběh závodu, ale v současné době mají i závodníci k dispozici kvalitní šatny včetně celého zázemí v nových kabinách pana Požárka.

Novinový článek z roku 1986, při příležitosti 20. výročí závodu

Běchovice jsou pojmem známým i v odlehlých koutech naší vlasti. Tím více mi bylo po příchodu z východních Čech do obce divné, že místní mládež na ně reaguje málo, že závod nemá "mládežnického partnera".

Jako ředitel školy a člen výboru TJ jsem se dozvěděl o dřívějších pokusech jednoty uspořádat závody dětí kolem sokolovny. Pokusili jsme se na ně navázat.

Jako trať jsme zvolili silnici k Horním Počernicím - Xaverovu, která má místy i "hrdlořezské" stoupání. Uvažovali jsme o názvu závodu a zvolili Mladé Běchovice, což se ihned ujalo a dalo později i název ulici Mladých Běchovic.

Již první ročník se vydařil. Tehdy existovalo jen málo podobných závodů, snad proto se hned od počátku počítala účast na stovky. Zvláště závod nejmenších na blízkém hřišti přitahuje velký počet zájemců a jejich rodičů.

Mladé Běchovice jsou již dvě desítky let odrazovým můstkem ke sportovní dráze pozdějších vynikajících atletů. Například v roce 1969 zde zvítězil dorostenec Vlastimil Zwiefelhofer z domažlické výpravy. Bylo by dobré, kdyby jeho příkladu následovali ještě mnozí další.

Jan Renčín,
ředitel Mladých Běchovic


Sponzoři


Počítadlo.cz